Usługi dla klientów prywatnych

Realizujemy usługi dla inwestorów indywidualnych budujących swój wymarzony dom jednorodzinny lub planujących wymianę instalacji

Usługi dla inwestycji deweloperskich

Obsługujemy inwestycje deweloperskie w zakresie instalacji elektrycznych i przeciwpożarowych – osiedla domów jednorodzinnych, apartamentowce, powierzchnie biurowe i handlowe.

Usługi dla sektora przemysłowego

Projektujemy i wykonujemy instalacje elektryczne i przeciwpożarowe dla sektora przemysłowego, m.in. dla zakładów produkcyjnych i centrów logistycznych.

Pełen Zakres Usług Elektrycznych

wykonanie pomiarów elektrycznych

Dokonanie okresowych pomiarów elektrycznych to wymóg ustawowy sprecyzowany w Prawie Budowlanym, a jego zaniechanie może np. uniemożliwić uzyskanie odszkodowania i narazić inwestora na problemy prawne w razie pożaru.

Prawidłowo wykonane pomiary przez profesjonalistę dają możliwość sprawdzenia, czy instalacja elektryczna jest w pełni sprawna i nie wymaga interwencji. Służą temu realizowane przez nas m.in. pomiary rezystancji izolacji, pomiary wyłączników RCD, pomiary ciągłości połączeń przewodów ochronnych i wyrównawczych, pomiary impedancji pętli zwarcia, czy też pomiary rezystancji uziemienia.

wykonanie przyłączy zasilania w domach i mieszkaniach itd.

Aby w mieszkaniu czy domu mógł popłynąć prąd, niezbędne jest w pierwszej kolejności wykonanie przyłącza zasilania czyli doprowadzenie energii z sieci energetycznej do budynku, drogą podziemną lub napowietrzną.

Do jego wykonania niezbędny jest projekt przyłącza oraz projekt instalacji elektrycznej zewnętrznej i wewnętrznej. Realizujemy przyłącza zasilania dla klientów indywidualnych i deweloperów, wspomagamy w całym procesie administracyjnym i kontaktach z dostawcami energii elektrycznej.

instalacje elektryczne w biurach oraz halach

Elektroinstalacja to jeden z najistotniejszych elementów biura, hali magazynowej lub produkcyjnej. W dzisiejszych czasach nawet krótkotrwały brak prądu to poważna niedogodność i utrata zysków przez firmę.

Jednocześnie źle zaprojektowana lub nieprawidłowo zrealizowana instalacja elektryczna to ryzyko uszkodzenia niejednokrotnie kosztownych urządzeń, utraty danych informatycznych czy, w skrajnych przypadkach, pożaru i zagrożenia życia użytkowników danego budynku oraz zniszczenia mienia.

Aby instalacja gwarantowała bezawaryjne dostarczanie prądu i bezpieczeństwo użytkowników, musi być przede wszystkim zgodna z regulacjami prawnymi, w tym z zapisami Prawa Energetycznego, Prawa Budowlanego i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

Drugim istotnym elementem jest wykonanie instalacji w oparciu o właściwie dobrane, wysokogatunkowe materiały i osprzęt. Z tych powodów bezwzględnie należy powierzyć zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej profesjonalistom.

naprawa usterek instalacji oraz naprawy elektryczne

Naszym znakiem rozpoznawczym jest projektowanie i wykonywanie instalacji elektrycznych w oparciu o najlepsze, sprawdzone i wysoko oceniane podzespoły. Jednak nawet instalacje wykonane z najwyższej jakości materiałów i osprzętu wymagają okresowej konserwacji oraz wymiany niektórych elementów na nowe.

Oferujemy stałą opiekę nad instalacjami naszych klientów, aby nigdy nie zaskoczyła ich nagła awaria, zgodnie z zasadą iż lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Zapraszamy do współpracy także tych klientów, którzy dysponują starymi instalacjami, zakładanymi przez inne podmioty lub zastanymi w zakupionych budynkach.

Dokonamy wszechstronnego audytu takich instalacji i doradzimy, w jaki sposób zapewnić ich bezawaryjną eksploatację.

doradztwo i planowanie nowych instalacji elektrycznych

Projektujemy szeroki wachlarz instalacji elektrycznych dla naszych wymagających klientów. Nasze realizacje spełniają wszelkie wymogi prawa polskiego i europejskiego, są projektowane w sposób niekolizyjny z pozostałymi instalacjami w budynku oraz zapewniają dostęp do energii elektrycznej w ilości zgodnej z potrzebami użytkowników.

Stosujemy wyłącznie sprawdzone, wysokiej klasy materiały i osprzęt – tak, aby zapewnić wiele lat niezakłóconej pracy oraz dostosować widoczne elementy instalacji do projektu architektonicznego i stylistyki wnętrza.

instalacje teletechniczne oraz przeciwpożarowe

Wykonujemy instalacje wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych oraz osprzętu zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcjach montażowych oraz wymaganiami nadzoru elektrycznego i zasadami przeciwpożarowymi.

Realizujemy także systemy sygnalizacji pożaru, które nie tylko są wymogiem ustawowym dla wielu typów obiektów, ale także oczywistym rozwiązaniem dla każdego przezornego inwestora. Dzięki nim możliwie jest wykrycie i zasygnalizowanie pożaru na wczesnym etapie jego rozwoju, co pozwala na szybką reakcję i zminimalizowanie szkód.

Realizujemy instalacje systemów przeciwpożarowych w oparciu o wysokiej klasy czujniki i urządzenia monitorujące oraz dokonujemy ich integracji z innymi systemami zarządzania budynkami.

Profesjonalne ekipy elektryczne

Zadzwoń już teraz i uzyskaj bezpłatną wstępną wycenę naszych usług

ZadzwońKalkulator kosztów